bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie BIP Przedszkola nr 1 w BarciniePrzedszkole nr 1 w Barcinie

ul. 4 Stycznia 9
88-190 Barcin

NIP: 562-16-73-123

tel: 52 383 20 15

e-mail: p1barcin@idsl.pl

www.p1barcin.edupage.org

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.
Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

AktualnościOpublikował: Karolina Rucińska
Publikacja dnia: 23.02.2014
Podpisał: Karolina Rucińska
Dokument z dnia: 11.02.2014
Dokument oglądany razy: 18 812